Beyond the limits - day 6

Beyond the limits - day 6

Po prechádzajúcom intenzívnom dni školenia Beyond the limits nastal víkend. V rámci „sobotného oddychu“ boli účastníkom predstavené lanové prekážky tzv. High ropes v lanovom parku Steam factory v Košiciach. Po prvotných aktivitách zameraných na budovanie dôvery a po absolvovaní bezpečnostných školení si mohli účastníci vyskúšať lezenie a plnenie skupinových úloh vo výškach pod dohľadom certifikovaných inštruktorov z HK UPJS. Účastníci tak mohli zužitkovať vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas predchádzajúcich dní, tento krát v zóne mimo ich komfortu. Po každej zážitkovej aktivite nasledovala krátka reflexia venovaná otázkam ako aktivitu prispôsobiť pre mládež, ako ju zjednodušiť, prípadne realizovať s použitím nízkych lanových prekážok, resp. zrealizovať bez použitia lán. Pre prekonávanie vlastných limitov a prehlbovanie sebadôvery boli zvolené aktivity spojené s lezením na umelej stene