Beyond the limits - day 5

Beyond the limits - day 5

Piaty deň školenia Beyond the Limits bol venovaný analýze predchádzajúceho dňa – Outdorovej aktivity Hike in the woods. Školitelia vysvetlili aké bolo pozadie aktivity – ako volili štruktúru, vzdelávacie ciele aktivity a najmä ako optimalizovali možné rizikové situácie. Práve predchádzanie krízovým situáciám a identifikácia možných rizík sú pri outdoorových aktivitách zapájajúcich mladých ľudí veľmi dôležité. Účastníci sa zoznámili s podrobnými plánom riešenia rizík aktivity, ktorú si včera sami zažili. Následne v skupinách pracovali na návrhoch podobných plánoch, ktoré môžu použiť pri outdoorových aktivitách vo svojich komunitách. Pred obedom sa účastníci pustili do skúšania nízkych lanových prekážok – tzv. low ropes. Inštruktor Patrik Berta vysvetlil ako konštruovať lanové prekážky a aké je ich využitie pri teambuildingových aktivitách. Účastníci následne absolvovali niekoľko aktivít zameraných na budovanie dôvery, tímovú spoluprácu a prekonávanie strachu. Počas ďalších aktivít si účastníci priblížili zónu komfortu, zónu výziev, paniky a spoznali reakcie 4 F – útok, útek, zamrznutie, topenie sa. Priblížené boli rôzne techniky ako predchádzať vstupu do zóny paniky, ale aj postupy ako sa zo zóny dostať a prebrať kontrolu nad kritickou situáciou. Prostredníctvom aktivity ZOOM boli vysvetlené rôzne prístupy k tzv. efektívnej komunikácii pri dosahovaní výsledkov, aktívne počúvanie a otvorená komunikácia. Záver dňa bol venovaný konceptu Johariho okna.