Beyond the limits - day 4

Beyond the limits - day 4

Štvrtý deň školenia Beyond the Limits bol vyhradený pre realizáciu outdoor-ovej skupinovej aktivity zameranej na prekonávanie diskomfortu, posilňovanie tímovej spolupráce a preberanie iniciatívy pri vedení tímov. Účastníci boli rozdelený do malých skupín a vysadení v rôznych, im nešpecifikovaným východzích bodoch v rámci košických lesov. Za pomoci mapy sa mali spoločne dostať na vrchol Sivec, kde sa všetky menšie skupiny stretli. Počas realizácie aktivity mali skupiny za úlohu plniť sériu drobných úloh pre rozvoj tímovej spolupráce, budovanie vzájomnej dôvery, ale aj sebadôvery a uvedomenie si vlastných silných stránok. Pre minimalizáciu možných rizík boli skupiny sprevádzané slovenskými účastníkmi – členmi HK UPJŠ a YY SK, ktorí, ale do priebehu aktivity nezasahovali a účastníkom pri plnení jednotlivých zadaní nepomáhali. Pre prípad kritickej situácie mal každý účastník k dispozícii aj aplikáciu mapy.cz a smart-telefón. Skupiny si v predchádzajúcich dňoch sami mohli zvoliť náročnosť svojej cesty. Niektorí sa rozhodli pre neznačené trasy o dĺžke cca 20 km, iní pre jednoduchú trojhodinovú prechádzku. Každý účastník si tak mohol sám nastaviť úroveň diskomfortu, ktorý mal prekonávať. O cca 3 PM sa všetky skupinky spoločne stretli na vrchole. Po menších team-buildingových aktivitách spoločne zostúpili k priehrade Ružín.