Beyond the limits - Final day

Beyond the limits - Final day

Záverečný deň školenia Beyond the Limits bol venovaný dokončovaniu projektových návrhov a ich prezentácii. Účastníci tak mohli získať spätnú väzbu k ich doterajšiemu projektovému nápadu a to nielen od školiteľov, ale od celej skupiny. Táto spätná väzba mnohým ukázala všeobecné nastavenie ich doterajších cieľov, častú potrebu zúžiť cieľovú skupinu, či poľaviť v ambíciách. Po záverečnej aktivite projektového manažmentu sa účastníci pustili do hlbšej reflexie ku končiacemu sa školeniu. Po zhodnotení svojich doterajších vzdelávacích úspechov účastníci začali hodnotiť organizátorov, školiteľov a doterajší program. Využité boli rôzne evaluačné metódy, dôraz bol kladený nato aby si účastníci vyskúšali verbálne, grafické, kinetické aj písomné hodnotenie. Hodnotenie bolo zakončené slávnostnou ceremóniou, počas ktorej boli účastníkom odovzdané Youthpassy.