Beyond the limits - day 1

Beyond the limits - day 1

Prvý deň školenia Beyond the limits začal obligatórnym zoznamovaním sa s účastníkmi, školiteľmi a s prostredím rezortu Jahodná. Po predstavení projektových cieľov, indikátorov a predpokladaných výsledkov boli účastníci pozvaní k prezentácii svojich očakávaní ako aj k prínosu, ktorý do projektových aktivít prinášajú oni. Napriek obmedzeniam súvisiacim s COVID 19 sa nám podarilo dať dokopy silnú skupinu pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Talianska a samozrejme Slovenska. Hneď v prvý deň sa potvrdilo, že téma leadershipu a tímovej spolupráce je pre prácu s mládežou dôležitá a potrebná. Poobedné aktivity začali intenzívnym teambuildingom a zoznamovaním sa s miestnou komunitou. Účastníci boli pozvaní k interakcii s miestnym detským táborom a jeho vedúcimi. Nasledovali aktivity zamerané na prácu s Youthpass-om, pričom dôraz bol kladený na rozdiely medzi vypracovaním youthpass-u a vedením refleksie smerujúcej k jeho vypracovaniu. Večer sme zakončili reflexiou a neformálnym storytellingom.